15.04.2005

Työvoimatoimisto - Työhakemus - Tietojärjestelmä

Virheellinen merkintä tietojärjestelmässä

Kantelija oli asioinut työvoimaneuvojan kanssa, jolloin työvoimaneuvoja oli merkinnyt kantelijan asiakaskorttiin ja työvoimatoimiston asiakaspalvelun tietojärjestelmään eri päivämäärän työhakemuksen uusimisen määräajaksi. Tästä johtuen tietojärjestelmään merkityn päivämäärän jälkeen annetussa työvoimapoliittisessa lausunnossa oli katsottu, ettei kantelijalla ollut oikeutta työttömyysturvaetuuteen, koska hänen työhakemuksensa ei ollut voimassa. Kun tietojärjestelmään tullut virhe oli tullut työvoimatoimiston tietoon, virhe oli korjattu ja työvoimatoimisto oli antanut lausunnon, jonka mukaan työttömyysetuuden maksamiselle ei ollut työvoimapoliittista estettä. Työvoimaneuvojan mukaan kysymyksessä oli hänen kohdallaan tahaton näppäilyvirhe.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että virkamiehen on valtion virkamieslain 14 §:n mukaan suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti. Virkatehtävissä on noudatettava tehtävien edellyttämää huolellisuutta. Erityistä huolellisuutta on noudatettava silloin, kun virkatoimella on vaikutusta henkilön etuihin tai muutoin henkilön oikeuksiin. Tässä sanottu koskee myös tietojärjestelmiin tehtäviä merkintöjä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tapahtuneen virheen teki vakavaksi se, että virhe oli kantelijalle ollut omiaan aiheutumaan merkittävää vahinkoa. Toisaalta virhe luonteeltaan oli sellainen, ettei sen syntyminen sellaisenaan välttämättä ilmentänyt kovin suurta huolimattomuutta. Nämä ja selvityksessä esitetyt seikat huomioon ottaen tapaus ei antanut kokonaisuudessaan arvioiden aihetta muuhun kuin että apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle työvoimaneuvojan huomiota huolellisuuteen virkatehtäviä suoritettaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.