31.03.2005

Kansaneläkelaitos - Hoitotukiasian käsittelyaika

Käsittelyn viivästyminen

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin Kansaneläkelaitoksen menettelyä, koska hoitotukianomuksen ja valituksen käsittely oli kestänyt kauan.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kantelijan hoitotukihakemuksen käsittely Kansaneläkelaitoksessa oli viipynyt eikä kantelijan valituskirjelmää ollut toimitettu muutoksenhakuviranomaiselle kansaneläkelain 73 a §:ssä säädetyssä määräajassa. Viipyminen oli selvityksen mukaan johtunut pääasiassa siitä, että Helsingin vakuutuspiirissä ei ollut käytettävissä riittävästi henkilökuntaa ja erityisesti asiantuntijalääkäreitä hoitotukiasioiden käsittelemistä varten. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt tällaista selitystä oikeudellisesti kestävänä. Hän kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota välttämättömyyteen järjestää hoitotukiasioiden käsittely siten, että hoitotukiasiat pystytään ratkaisemaan ilman aiheetonta viipymistä ja erityisesti niin, että valitusten käsittelylle laissa säädettyjä määräaikoja noudatetaan.

Suomen perustuslaki 21 §
Kansaneläkelaki 73 § 1 ja 3 momentit, 73 a § 1 ja 2 momentit

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.