30.03.2005

Esitutkinta - Syyteoikeuden vanhentuminen - Poliisi

Syyteoikeuden vanhentuminen

Esitutkinnan viipymisen seurauksena syyteoikeus oli törkeää kavallusta koskevassa asiassa päässyt vanhentumaan.

Kanteluasiaan antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri totesi, että poliisin on huolehdittava siitä, ettei syyteoikeus ainakaan siitä riippuvasta syystä pääse vanhenemaan esitutkinnan aikana. Lisäksi on pyrittävä huolehtimaan siitä, että jos asia sittemmin lähetetään syyttäjän ratkaistavaksi, myös syyttäjälle jää harkinnalleen kohtuullinen aika. Myös asianomistajalle on samalla tavalla jäätävä aikaa omalle harkinnalleen ja mahdollisuudelle toimia siinä tapauksessa, että asiaa ei lähetettäisi syyttäjän ratkaistavaksi. Viime kädessä esitutkinnan joutuisuudesta kantaa omalta osaltaan vastuun poliisilaitoksen johto, koska sen tulee käytettävissään olevin mahdollisuuksin turvata edellytykset esitutkintojen häiriöttömälle toimittamiselle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomion lainsäädännön esitutkinnan suorittamiselle asettamien määräaikojen noudattamiseen ja esitutkinnan joutuisuuden turvaamiseen.

PerustusL 21 §
PoliisiL 1 §
PoliisiL 3 §
EsitutkintaL 5 §
EsitutkintaL 6 §
EsitutkintaL 43 § 2 mom.
EsitutkintaL 47 §
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.