10.03.2005

Tiedoksisaantioikeus - Asiakirjajulkisuus

Asiakirjojen julkisuus

Kantelija oli pyytänyt valtuuston jäsenenä kunnan viranhaltijalta nähtäväksi kunnan toimialaan liittyviä asiakirjoja. Viranhaltija ei ollut kuitenkaan mainittuja asiakirjoja valtuutetulle toimittanut. Toimittamatta jättäminen oli selvityksen mukaan johtunut unohtamisesta. Myöhemmin asiakirjat oli kantelijalle toimitettu.

Apulaisoikeuskansleri on antamassaan ratkaisussa todennut, että viranhaltija oli menetellyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja kuntalain 43 §:n vastaisesti ja kiinnittänyt viranhaltijan huomiota huolellisuuden noudattamiseen virkatoimissaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.