09.03.2005

Valtioneuvoston ohjesääntö - Täydentäminen

Valtioneuvoston ohjesäännön täydentäminen

Oikeuskansleri Paavo Nikulan lausunto 9.3.2005 oikeusministeriölle, dnro 8/20/2005

Oikeusministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausuntoa esityksestä lisätä valtioneuvoston ohjesääntöön säännös (VNOS 29 a §), jolla säädettäisiin oikeusministeriöltä hankittavasta pakollisesta lausunnosta. Samalla tarkistettaisiin laintarkastusta koskevaa sääntelyä (VNOS 30 §).

Esityksen tarkoituksena oli tehostaa oikeusministeriön mahdollisuuksia nykyistä paremmin ohjata ja tukea ministeriöissä vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita tavoitteena lainvalmistelun laadun parantaminen. Pyrkimys liittyi osaltaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 kohtaan, jonka mukaan ministeriön tehtävänä on valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Oikeuskanslerilla ei ollut huomautettavaa tämän pyrkimyksen johdosta.

Ehdotetun 29 a §:n mukaan ministeriön lausunto oli hankittava, paitsi hallituksen lainsäädäntöohjelmaan sisältyvästä lakiehdotuksesta, myös muusta valmisteltavasta lakiehdotuksesta, joka koskee oikeusjärjestyksen, kansalaisten oikeusaseman tai oikeussuhteiden taikka oikeussuojan perusteita. Tältä osin ehdotuksella oli liittymäkohta edellä mainitun ministeriöasetuksen 1 §:n 1 kohtaan, jossa säädetään ministeriölle kuuluvista lainvalmistelutehtävistä valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla. Ottaen huomioon, että lausunnon hankkiminen on pakollinen, tulisi sitä edellyttävien lakiehdotusten sisältö määritellä riittävän tarkasti. Säännösehdotuksen perustelut, joissa oli kosketeltu eräitä tyypillisiä tilanteita, antoivat johtoa siihen, millaisissa tapauksissa lausunto tulisi hankkia. Lausuntomenettelyn toimivuuden turvaamiseksi ja epäselvyyksien ehkäisemiseksi olisi oikeuskanslerin mukaan saattanut olla vielä hyödyksi, jos säännöstä ja sen perusteluita olisi vielä ollut mahdollista tarkentaa ja täydentää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.