02.03.2005

Viivästyminen - Käräjäoikeus - Uudelleenkäsittely

Käsittelyn viivästyminen käräjäoikeudessa

Hovioikeuden uudelleenkäsiteltäväksi palauttamaa rikosasiaa oli käräjäoikeudessa käsitelty yli kolme vuotta ennen tuomion antamista. Ensimmäisellä kerralla asia oli käsitelty ja tuomio annettu muutamassa viikossa, tosin tällöin haastetta antamatta.

Asian käsitellyt käräjätuomari ja käräjäoikeuden laamanni perustelivat viivytystä käräjätuomarin vaihtumisella, tuomarien suurella työmäärällä, muilla kiireellisemmäksi arvioiduilla asioilla, asianomistajaintressin vähäisyydellä ja sillä seikalla, ettei asiassa ollut vanhentumisvaaraa. Käräjäoikeus oli myös saattanut aikanaan oikeusministeriön tietoon lisähenkilöstön tarpeensa.

Oikeuskanslerin käsityksen mukaan käräjätuomari ja laamanni eivät olleet kyenneet perustelemaan asian viivästymistä kaikin puolin tyydyttävällä tavalla, huomioon ottaen, että palautetut asiat lähtökohtaisestikin tulisi käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Oikeuskansleri kiinnitti laamannin ja käräjätuomarin huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentin säännökseen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.