02.03.2005

Työehtosopimus

Työehtosopimuslain noudattaminen

Kaupunki ja kaupungin keskitetyn siivoustoimen henkilöstö olivat tehneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Työehtosopimuslain 2 §:n 2 momentin (58/2001) mukaan työehtosopimukseen osallisen työnantajapuolen on kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta toimitettava se jäljennöksenä sekä sähköisesti työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavalle ministeriölle. Kaupunki ei ollut toimittanut sopimusta sosiaali- ja terveysministeriölle, koska se ei ollut ollut tietoinen menettelyn tarpeellisuudesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kaupunki ei ollut toimittanut sopimusta ministeriöön työehtospimuslain 2 §:n 2 momentin edellyttämässä ajassa. Koska sopimus oli kuitenkin toimitettu ministeriöön myöhemmin kaupungin velvoitteen tultua ilmi, ei apulaisoikeuskanslerilla ollut aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.