03.02.2005

Etuostolaki - Eduskunnan suostumus - Valtion maaomaisuus

Etuostolain soveltaminen valtion kiinteistöluovutuksiin

Ympäristöministeriön esittelystä esitettiin etuostolain muuttamista siten, että kunnalla olisi etuosto-oikeus myös valtion tai sen laitoksen ollessa kiinteistön myyjänä. Hallituksen esityksen raha-asiainvaliokuntakäsittelyssä nousi esiin kysymys siitä, onko kunnan etuosto-oikeuden laajentaminen sopusoinnussa perustuslain 92 §:n 2 momentin kanssa. Perustuslain 92 §:n 2 momentissa säädetään valtion kiinteän omaisuuden luovuttamiseen vaadittavasta eduskunnan suostumuksesta.

Ympäristöministerille antamassaan lausunnossa 3.2.2005 oikeuskansleri totesi, että perustuslain 92 §:n 2 momentin mukainen suostumus on eduskunnan valtion ylimpänä budjettivallan käyttäjänä antama lupa sille, että valtio voi luopua suostumuksessa tarkoitetusta kiinteistöomaisuudesta. Jos eduskunnan antamaan suostumukseen ei ole sisällytetty luovutuksensaajaa koskevia ehtoja, myyntiluvan antamisen ja kaupanteon jälkeinen lailla säädetty kunnan etuosto-oikeus ei loukkaa eduskunnan budjettivaltaa.

On mahdollista, vaikkakin tähän mennessä käytännössä varsin harvinaista, että haettaessa eduskunnan suostumusta kiinteistön luovutukselle esitetään selvitystä myös luovutettavan omaisuuden tulevasta käyttötarkoituksesta tai luovutuksensaajayhteisöstä. Eduskunta voi antaessaan suostumuksensa kiinteistön luovutukseen päättää myös luovutuksensaajasta tai luovutettavan maaomaisuuden tulevasta käyttötarkoituksesta. Lausunnossaan oikeuskansleri esitti harkittavaksi, että lakiehdotukseen lisättäisiin säännös, jonka mukaan kunnalla ei ole etuosto-oikeutta, jos eduskunta on erikseen päättänyt kiinteistön luovutuksensaajasta.

Etuostolain muuttamista koskevaan lakiehdotukseen lisättiin säännös, jonka mukaan etuosto-oikeutta ei ole, kun valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten.

Tasavallan presidentti antoi 1.4.2005 edellä mainitun mukaisen hallituksen esityksen eduskunnalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.