31.01.2005

Perusteleminen - Kielenkäyttö - Virkanimitys

Käräjäoikeuden lausunto virkanimitysasiassa

Laamanni A on käräjätuomarin nimittämistä koskevassa asiassa hovioikeudelle antamassaan lausunnossa viran hakijoista todennut virkaa hakeneen B:n olevan hitautensa vuoksi soveltumaton tehtävään ja esittänyt pyynnön järjestää B:lle erityinen "nopeustesti", jos hänet esitetään nimitettäväksi hakemaansa virkaan. A ei ole lausunnossaan perustellut väitettään B:n hitaudesta vaan on ainoastaan yleisesti viitannut hänestä vajaat kymmenen vuotta aikaisemmin esittelijän tehtävissä saamaansa kokemukseen.

Apulaisoikeuskansleri piti tulkinnanvaraisena, täyttikö lausunto mainitulta osin tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 §:n sisältämän perustelemisvaatimuksen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan lausunnon lopputuloksen ohella perusteluissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös lausunnon kannalta keskeisiin tosiseikkaväitteisiin.

Lausunnossa esitetty pyyntö erityisen nopeustestin järjestämisestä B:lle on apulaisoikeuskanslerin mukaan esitetyssä muodossa ja asiayhteydessään tulkittavissa jopa jonkinlaiseksi letkautukseksi, varsinkin kun sen sisältönä on, että hakijoista yhtä pitäisi kohdella muista poikkeavalla tavalla. Sananvalintaa voidaan apulaisoikeuskanslerin mukaan pitää sävyltään B:n kannalta epäasiallisena ottaen erityisesti huomioon, että kysymys on ollut B:n oikeuksien kannalta merkittävässä virkanimitysasiassa annettavaan ratkaisuun vaikuttavasta lausunnosta.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan lausuma on viimeksi mainitulta osaltaan kritiikille altis valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin valossa. Mainitussa säännöksessä asetetaan virkamiehelle velvollisuus käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla, mikä asettaa apulaisoikeuskanslerin mukaan vaatimuksia myös virka-asioissa tapahtuvalle kielenkäytölle.

Laki tuomarien nimittämisestä 10 § 2 mom
Valtion virkamieslaki 14 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.