31.01.2005

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimuksen sanamuoto

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut sitä, että kaupungin sosiaalivirasto vaati oikaisuvaatimuksen liitteeksi vaatimuksen kohteena olevan päätöksen tai kopion siitä. Kantelijan mukaan tämä aiheutti oikaisun hakijalle ylimääräisiä kuluja.

Kaupunki oli todennut kirjoituksessaan, että kun oikaisuvaatimukseen liitetään vaatimuksen kohteena oleva päätöspöytäkirja alkuperäisenä tai sen kopio, ei synny epätietoisuutta siitä, mihin päätökseen oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön. Oikaisuvaatimuksia ei selvityksen mukana ollut jätetty käsittelemättä sen vuoksi, ettei niiden liitteenä ole ollut päätöspöytäkirjaa tai sen kopiota.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että koska oikaisuvaatimusmenettelyä säätelevässä kuntalaissa ei ole säännöstä oikaisuvaatimuksen liitteistä, ei ole olemassa oikeudellisia perusteita vaatia päätöspöytäkirjan tai sen kopion liittämistä oikaisuvaatimukseen. Saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, että sosiaalivirasto olisi näin toiminutkaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että kanteluasiakirjoissa olleiden sosiaaliviraston päätöspöytäkirjojen oikaisuvaatimusosoitusten mukaan oikaisuvaatimukseen oli liitettävä ote päätöspöytäkirjasta tai sen kopio. Sanamuodon mukaan liitteiden liittäminen vaatimukseen ei ollut valinnanvaraista. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupunginhallituksen tietoon käsityksensä, että oikaisuvaatimuksen sanamuotoa olisi tältä osin syytä tarkistaa, jotta siitä ei aiheutuisi väärinkäsityksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.