14.12.2004

Terveydenhuolto - Kansanterveyslaki - Potilaan oikeudet

Oikeus terveyden- ja sairaanhoitoon

Kantelija arvosteli terveysaseman menettelyä hoitoon pääsemisessä. Kirjoituksensa mukaan kantelija oli hakeutunut terveysasemalle epäillyn sairauden takia. Hän ei kuitenkaan päässyt tutkimuksiin eikä hoitoon, vaan häntä oli kehotettu kääntymään yksityislääkärin puoleen.

Asia ei pystytty asiakirjojen perusteella enempää selvittämään. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan sitä, että potilaalle annettiin tietoa käytettävissä olevista yksityisistä terveydenhuollon palveluista, ei sinänsä voitu pitää virheellisenä. Kunnan tehtävänä on kuitenkin kansanterveyslain mukaan järjestää kunnan asukkaiden sekä kiireellinen että ei-kiireellinen sairaanhoito. Hoitoon pääsyn turvaamista koskevat kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 1.3.2005 voimaan tulevat säännökset täsmentävät kunnille ja kuntayhtymille jo nykyisin kuuluvaa lakisääteistä terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuutta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tilannetta, jossa terveysasemalla hoitoon hakeutuva henkilö ei lainkaan päässyt lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön ensiarvioon, ei voitu pitää kansanterveyslain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ratkaisussa selostettujen, tapahtuma-aikana voimassa olleiden säännösten mukaisena. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin tietoon.

KansanterveysL 14 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3 ja 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.