30.12.2004

Rakennuslautakunta - Maa-aineslupa - Hakemus - Asianosaisen kuuleminen

Kuuleminen maa-ainesasiassa

Ympäristökeskuksen lausunto kantelijan maa-aineslupahakemuksen johdosta oli annettu sen jälkeen, kun asiaa oli käsitelty ensi kerran rakennuslautakunnassa. Oikeuskansleri katsoi, että vaikka ympäristökeskuksen lausunto oli ollut saman sisältöinen kuin muut lupahakemuksen johdosta annetut lausunnot, joiden osalta kantelija oli antanut vastineensa, ympäristökeskuksen lausunto oli voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Näin ollen kantelijalle olisi tullut antaa tilaisuus antaa vastine ympäristökeskuksen lausunnon johdosta ennen rakennuslautakunnan seuraavaa kokousta. Rakennuslautakunnan menettely ei tältä osin ollut ollut hallintomenettelylain 15 §:n 1 momentin mukainen. Tämän vuoksi oikeuskansleri kiinnitti rakennuslautakunnan huomiota vastaisen varalle asianosaisen lainmukaiseen kuulemiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.