14.12.2004

Oikeuskanslerin toimivalta - Julkisuuslaki - Valtion liikelaitos

Oikeuskanslerin toimivalta työsuhteiden täyttämisen osalta ja asiakirjajulkisuus

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut Metsähallituksen menettelyä työsuhteisten työntekijöiden valintaa koskevassa asiassa. Lisäksi kantelija oli pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa siihen, että Metsähallitus ei luovuta muiden hakijoiden hakemusasiakirjoja kanssahakijalle.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että koska Metsähallitus on valtion liikelaitos, oikeuskanslerin valvontavalta ulottuu sen toimintaan ainoastaan siltä osin kuin kysymys on viranomaistehtävästä tai muutoin julkisen tehtävän hoitamisesta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan työsuhteen täyttämistä koskevissa ratkaisuissa ei ollut kysymys sellaisesta julkisen tehtävän hoitamisesta, minkä perusteella Metsähallituksen toiminta olisi näiltä osin kuulunut oikeuskanslerin toimivallan piiriin.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 33 §:n mukaan viranomaisen kyseisen lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, mikä on lainsäätäjän tarkoittama keino päätöksen oikeellisuuden tutkimiseksi. Kyseisessä tapauksessa Metsähallituksen julkisuuslain nojalla tekemää päätöstä ei ollut saatettu muutoksenhakuviranomaisen tutkittavaksi, vaikka päätöksessä oli ollut muutoksenhakuohjaus. Apulaisoikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvojan tehtävänä ei ole toimia muutoksenhakuinstanssina. Koska kirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa ei ollut perusteita katsoa, että Metsähallitus olisi asiassa ylittänyt harkintavaltansa, ei apulaisoikeuskansleri tutkinut asiaa päätöksessä lausuttua enempää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.