28.09.2004

Käsittelyn viipyminen

Käsittelyn viipyminen

Viroon kaapatun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeneessa asiassa oli ensin käsitelty lapsen luvatonta poisvientiä koskeva asia, jonka käsittely oli kestänyt käräjäoikeudessa yli neljä kuukautta. Toisen osapuolen uudelleen vireille laittama lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia oli ollut vireillä käräjäoikeudessa yli yhdeksän kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan, kun luvatonta poisvientiä koskeneessa asiassa on ollut kysymyksessä nopeassa ja summaarisessa menettelyssä annettava päätös, jossa vahvistetaan, että lapsi on viety maasta luvatta tai jätetty palauttamatta, käsittelyaikaa voitiin pitää liian pitkänä. Toisaalta oli kuitenkin huomattava, että samaan aikaan asianosaisten kesken oli käyty neuvotteluja, joiden seurauksena vaatimukset huollon osalta oli peruutettu sekä sovittu lasten väliaikaisesta tapaamisoikeudesta.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeneen asian kestoon oli vaikuttanut kuultavan vastauksen viipyminen. Kun kuultava ei ollut vastannut kirjeitse hänelle toimitettuun vastauspyyntöön, käräjäoikeus oli vasta yli neljän kuukauden kuluttua ensiksi mainitun kirjeen lähettämisestä lähettänyt lausumapyynnön virallista tietä. Tosin kuultavaa oli yritetty hakijan avustajan ehdottamin tavoin tavoittaa myös Suomesta. Kun kyseessä oli kansainvälisluonteinen lapsen huoltoa koskeva asia, jossa ajankulumisella oli erityistä merkitystä, käsittelyaikaa voitiin pitää pitkänä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjäoikeuden huomiota lausumaansa käsitykseen käsittelyaikojen pituudesta lapsen huoltoa sekä luvatonta poisvientiä ja palauttamista koskevissa asioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.