21.05.2004

Palveluperiaate - Neuvontavelvollisuus - Työnhaun katkeaminen

Työvoimatoimiston menettely

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut työvoimatoimiston menettelyä, kun toimisto oli kantelijan käymän koulutuksen päätyttyä jättänyt maksamatta hänelle työttömyyspäivärahaa vedoten siihen, ettei hän ollut koulutuksen jälkeen ilmoittautunut uudelleen työnhakijaksi. Kantelijalle ei ollut hänen mukaansa kerrottu ilmoittautumisvelvollisuudesta eikä sitä ollut mainittu myöskään työvoimatoimiston esitteissä tai työnhakijan asiakaskortissa.

Työministeriön antaman lausunnon mukaan kantelija oli osallistunut työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena järjestetylle kurssille. Lausunnon mukaan työvoimatoimistojen käytännöt työnhaun uusimisen suhteen vaihtelevat ja osa toimistoista edellyttää, että työtön työnhakija ilmoittautuu työvoimatoimistoon koulutuksen päätyttyä. Lausunnossa oli todettu, että työttömyysturvan epääminen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella edellyttää, että työttömälle työnhakijalle on velvollisuudesta selvästi kerrottu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asiassa ollut esitetyn selvityksen perusteella tullut ilmi perusteltua aihetta epäillä hänen valvontavaltaansa kuuluvan viranomaisen tai virkamiehen menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että tilanteessa, jossa työnhaku katkeaa työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävään koulutukseen osallistumisen johdosta automaattisesti ja sen uudelleen voimaan saattaminen edellyttää työnhakijan toimenpiteitä ja, kun työnhaun voimassaolo on edellytyksenä perustoimeentulona pidettävän työttömyysturvan saamiselle, on ilmoittautumisvelvollisuudesta tiedottamissa noudatettava suurta huolellisuutta. Tämä oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä perusteltua hallinnossa noudatettavan palveluperiaatteen ja hallintolain 8 §:ssä (1.1.2004 saakka hallintomenettelylain 4 §:ssä) säädetyn neuvontavelvollisuuden perusteella. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi edellä esitetyt seikat työministeriön ja asiassa selvityksensä antaneiden TE-keskuksen työvoimaosaston ja työvoimatoimiston tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.