30.04.2004

Virkanimitys - Nimitysmuistio - Virkanimityksestä ilmoittaminen

Vuoromestarin virkojen täyttäminen

Kantelija oli kirjoituksessaan arvotellut Hätäkeskuslaitoksen Etelä-Savon hätäkeskuksen vuoromestareiden virkojen täyttämistä ja pyytänyt oikeuskansleria selvittämään niiden lainmukaisuuden. Kantelijan mukaan myös virkanimityksistä ilmoitettaessa oli tarpeettomasti viivytelty.

Oikeuskansleri totesi, että nimityspäätöksissä ei hakumenettelyn tai nimitystoimivallan osalta ollut havaittavissa lainvastaisuutta tai virheellisyyttä. Virkoja koskeva nimitysmuistio ei kuitenkaan kaikilta osin täyttänyt sille asetettavia vaatimuksia. Nimitysmuistiosta ei muun muassa saanut kattavaa käsitystä hakijoiden ansioista. Oikeuskansleri totesi, että nimitysratkaisut on paitsi asiaan liittyvän oikeusturvanäkökohdan, myös valtion tehtävien tuloksellisen ja virkojen menestyksellisen hoitamisen turvaamiseksi sekä nimitysratkaisuihin kiinteästi kuuluvan objektiivisuuden ja tasavertaisuuden varmistamiseksi valmisteltava huolellisesti. Oikeuskansleri kiinnitti nimitysasian esittelijän ja ratkaisijan huomiota päätöksessä nimitysmuistiosta esitettyihin näkökohtiin.

Valtion virkamiesasetuksen 14 §:n 1 momentin mukaan nimityspäätöksestä on ilmoitettava viivytyksettä virkaa hakeneille. Nimitysratkaisut oli tehty 22.4.2003 ja niistä oli ilmoitettu hakijoille 2.9.2003 päivätyllä kirjeellä. Oikeuskansleri katsoi, ettei keskuksen toiminta tältä osin ollut virkamiesasetuksen 14 §:n 1 momentin asettaman viivytyksettömän toiminnan vaatimuksen mukaista. Oikeuskansleri kiinnitti hätäkeskuksen huomiota myös mainittuun vaatimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.