28.05.2004

Virkasuhteen täyttäminen

Virkasuhteiden täyttäminen

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut yliopiston ja sen hypermedialaboratorion johtajan menettelyä kahden laboratoriossa avoinna olleen määräaikaisen ja osa-aikaisen lehtorin virkasuhteen täyttömenettelyssä. Kantelija oli arvostellut virkasuhteiden täyttämistä määräaikaisina, täytöstä tehtyä nimitysmuistiota, hakijoiden arvioinnissa käytettyä pisteytysjärjestelmää, opetusnäytteen arviointia ja sitä, että kaikkia hakijoita oli pidetty virkasuhteisiin muodollisesti pätevinä.

Oikeuskansleri totesi, että hänen käsityksensä mukaan viranomainen ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa täyttäessään lehtorin virat määräaikaisina virkasuhteina ja nimityspäätökset tehnyt virkamies oli toiminut toimivaltansa puitteissa.

Hakijoiden arvioinnissa apuna käytetyn pisteytysjärjestelmän osalta oikeuskansleri totesi, että mikäli mainitunkaltaista apuvälinettä käytetään, olisi asianmukaista, että sen periaatteet ja käyttäminen selostettaisiin nimitysmuistiossa, jotta hakijat voisivat varmistua menetelmän asianmukaisuudesta. Oikeuskansleri totesi kuitenkin, ettei nimitysmuistioon liitteineen ollut kohdistettavissa oikeudellista arvostelua.

Ansiovertailun osalta oikeuskansleri totesi, ettei hakijoiden välisessä ansiovertailussa olisi tullut ottaa huomioon muodollisesti epäpäteviä hakijoita, koska virkasuhteitakin täytettäessä lähtökohtana on, että epäpätevä henkilö voidaan nimittää vain silloin, jos pätevää henkilöä ei ole saatavissa. Kirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa hakijoiden joukossa oli myös koulutuksensa puolesta päteviä hakijoita.

Opetusnäytteiden arvioinnin osalta kirjoituksessa oli tuotu esille, että virkasuhteisiin hakeneiden henkilöiden opetusnäytteitä ei ollut arvioinut yliopiston johtosäännön 16 §:n 1 momentin 15) kohdan mukaisesti tiedekuntaneuvosto. Yliopiston selvityksen mukaan määräaikaisten virkasuhteiden osalta opetusnäytteiden arvioinnista ei ollut erityistä säännöstä, minkä vuoksi hakijoiden arvioinnin opetustaidon osalta on yliopiston käytännön mukaan ilman eri päätöstä katsottu kuuluvan laitoksen johtajan nimitystoimivaltaan. Laboratorion johtajan selvityksen mukaan hän oli asettanut valintaesityksiä valmistelemaan kolmihenkisen työryhmän, joka arvioi myös opetusnäytteet. Oikeuskansleri totesi, että yliopiston johtosäännön 16 §:n 1 momentin 15) kohdasta ei käy ilmi, että kohtaa sovellettaisiin vain vakituisten virkojen täyttämisen yhteydessä annettaviin opinnäytteisiin. Oikeuskansleri katsoi, että yliopiston johtosäännön määräykset opetusnäytteen arvioinnista olivat ristiriidassa noudatetun käytännön kanssa eikä tilannetta voinut pitää tyydyttävänä etenkin, kun johtosääntö antoi mahdollisuuden tarvittavien kirjallisten määräysten tekemiseen toimivallan jakamiseksi halutulla tavalla.

Oikeuskansleri saattoi edellä esitetyt näkökohdat yliopiston tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.