21.12.2004

Hyvä hallinto - Kirjeisiin vastaaminen

Viranomaisen menettely asiakkaan lähettämiin kirjoituksiin

Kantelija oli saanut elintarvikeviranomaiselle elokuussa 2000 lähettämäänsä kirjeeseen ensimmäiset vastaukset sähköpostiviesteinä alkuvuodesta 2003. Vasta maaliskuussa 2004 virasto oli kirjeellä vastannut kantelijan kirjeisiin ja samalla tarkentanut antamiaan ohjeita paikalliselle valvontaviranomaiselle.

Apulaisoikeuskansleri lausui kantelussa antamassaan ratkaisussa, että hyvään hallintoon kuuluu asiakkaiden kirjeisiin vastaaminen. Viraston menettely ei tältä osin täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia.

Asiaa selvitettäessä oli käynyt lisäksi ilmi, että käsittelyn alkuvaiheiden jäljittäminen oli tapahtunut pääasiallisesti viranhaltijoiden ja kantelijan lähettämistä sähköpostiviesteistä, mikä vaikeutti tapahtumia koskevien tosiseikkojen luotettavaa ja kattavaa selvittämistä. Tämä puolestaan vaikeutti viraston ja sen virkamiesten menettelyn oikeudellista arviointia.

Apulaisoikeuskansleri jätti tämän vuoksi viraston harkittavaksi olisiko sen aihetta ryhtyä erityisesti asiakkaiden kanssa käymien viestien vaihdon osalta tarkempaan dokumentointiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.