21.04.2004

Virkanimitys - Nimitysmuistio - Syrjintä

Viran täyttäminen

Kantelija oli kirjoittanut tutkintavankilan avovankilaosastossa avoinna olleen vanhemman vartijan viran täyttämisestä, jossa hän mielestään oli tullut ikänsä vuoksi syrjityksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei esitetystä selvityksestä ollut pääteltävissä, että kantelija olisi ikänsä vuoksi virkanimitysmenettelyssä asetettu eri asemaan kuin muut hakijat. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin yhtyi Rikosseuraamusviraston lausunnossaan esille tuomaan, että virkaa koskevassa nimitysmuistiossa olisi voitu paremmin tuoda esille haettavana olleen viran tehtäviä ja niiden edellyttämiä kykyjä ja taitoja, jotta lukijan olisi helpompi arvioida nimityksen oikeellisuutta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että nimitysharkinnan perusteellisuuden ja oikeellisuuden varmistamisessa ja perusteiden jälkikätisessä selvittämisessä nimitysmuistio on tärkeässä asemassa. Edelleen apulaisoikeuskansleri toi esille, että nimitysmuistioon kirjattujen asioiden osalta on varmistuttava niiden oikeellisuudesta ja muistiossa on olosuhteiden mukaan mainittava kaikki päätöksen perusteena olevat seikat. Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessä esitetyt nimitysmuistiota koskevat seikat Rikosseuraamusviraston tietoon ja sieltä edelleen selvityksensä antaneiden tahojen tietoon toimittamista varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.