20.10.2004

Virantäyttö - Nimitysmuistio

Virantäyttö

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut muun muassa useita poliisilaitoksen tekemiä nimityspäätöksiä ja katsonut tulleensa niissä syrjityksi.

Asiassa pyydettiin poliisilaitokselta selvitystä kolmesta nimitysratkaisusta. Saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, että nimityksistä olisi tehty nimitysmuistioita. Nimityksiä ei oltu perusteltu myöskään nimityspäätöksissä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi tutkimiensa nimitysratkaisujen osalta, että nimitysratkaisut on paitsi asiaan liittyvän oikeusturvanäkökohdan myös niihin kiinteästi kuuluvan objektiivisuuden ja tasavertaisuuden varmistamiseksi valmisteltava huolellisesti. Nimitysharkinnan perusteellisuuden ja oikeellisuuden varmistamisessa ja perusteiden jälkikätisessä varmistamisessa nimitysmuistio on tärkeässä asemassa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hyvin tehty ja informatiivinen nimitysmuistio antaa hakijoille tärkeää tietoa nimitysratkaisuista ja luo osaltaan luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan sekä vähentää tarvetta jälkikäteiseen laillisuusvalvontaan turvautumiseen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi poliisilaitoksen tietoon päätöksessä nimitysmuistiosta esitetyt huomiot. Kirjoitus ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.