25.11.2004

Työvoimapoliittinen lausunto - Perusteleminen

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen

Kantelija oli kirjoituksessaan pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan työvoimatoimikunnan antaman työvoimapoliittisen lausunnon lainmukaisuuden.

Työvoimatoimikunta oli työvoimapoliittisessa lausunnossaan todennut, ettei kantelijalla ollut oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän oli päätoiminen opiskelija. Lausunto perustui työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ään. Lausunnon perusteella Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto oli antanut työmarkkinatuesta kielteisen päätöksen kantelijalle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, ettei hänellä ole perusteita katsoa, että työvoimatoimikunta olisi ylittänyt tai käyttänyt väärin sille kuuluvaa harkintavaltaa antaessaan kantelijaa koskevan kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon. Apulaisoikeuskanslerin sijainen toi kuitenkin esille, että koska kysymyksessä oli Kansaneläkelaitosta sitova lausunto ja koska tapauksessa sovellettu lainkohta sisälsi useita kohtia, joista osa oli tulkinnanvaraisia eikä lainkohta välttämättä helposti ollut maallikon ymmärrettävissä, olisi ollut hyvän hallinnon mukaista, että lausunto olisi ollut yksityiskohtaisemmin perusteltu. Perustelujen esittäminen antaisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tuen hakijalle tietoa lausunnon ja sen nojalla tehtävän päätöksen lainmukaisuudesta ja vähentäisi tarvetta muutoksenhakuun ja jälkikäteiseen laillisuusvalvontaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiassa tekemänsä huomiot työvoimatoimikunnan tietoon toimittamalla sille jäljennöksen päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.