23.11.2004

Nimitysmuistio - Virantäytöstä ilmoittaminen - Nimitysratkaisu

Nimitysratkaisun lainmukaisuus

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut ympäristökeskuksen menettelyä ylitarkastajan (A22 - A24) viran täytössä. Hän oli katsonut olevansa korkeamman koulutuksensa ja työkokemuksensa vuoksi virkaan valittua ansioituneempi. Lisäksi kantelija kiinnitti huomiota siihen, ettei virantäytöstä ollut ilmoitettu hakijoille.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi yleisesti, että kun viran hoito ei edellytä tiettyä tutkintoa, on nimittäjällä harkintavaltaa sen suhteen minkälainen ja minkä sisältöinen tutkinto soveltuu tehtävään parhaiten. Sen vuoksi jonkun hakijan soveltuvakaan ylempi koulutus ei automaattisesti tee häntä ansioituneemmaksi tehtävään. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan ympäristökeskus ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin nimitystä tehdessään. Sen sijaan apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti huomiota siihen, että virantäytöstä tehty nimitysmuistio ei täyttänyt hakijoiden ansioiden vertailun osalta muistiolle asetettavia vaatimuksia ja kiinnitti ympäristökeskuksen huomiota muistiosta esittämiinsä näkökohtiin. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen toi esille, että viran täytöstä ilmoittaminen ollut hänen mielestään täysin täyttänyt virkamiesasetuksen 14 §:n 1 momentin edellyttämää ajallista vaatimusta. Koska ympäristökeskus oli selvityksensä mukaan kantelun johdosta jo kiinnittänyt ilmoittamisasiaan huomiota, ei kantelu tältä osin johtanut toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.