23.11.2004

Työsuhteen täyttäminen - Objektiivisuusperiaate - Suhteellisuusperiaate

Työsuhteen täyttäminen

Työsuhteen täyttämisessä oli kysymys EU-rahoitteisen kunnostushankkeen hankekoordinaattorin tehtävästä ympäristökeskuksessa. Kantelija oli kirjoituksessaan tuonut esille epäilyksensä, ettei muilla kuin hankehakemuksen valmistelijalla ollut ollut aitoja mahdollisuuksia tehtävän haussa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi käytettävissä olleen selvityksen perusteella, ettei hänellä ollut perusteltua syytä katsoa, että ympäristökeskus olisi ylittänyt tai käyttänyt väärin harkintavaltaansa täyttäessään hankekoordinaattorin työsuhdetta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että ympäristökeskuksen selvityksen mukaan keskuksesta oli tehtävästä kyselleille ennen työsuhteen täyttämistä kerrottu, että viraston sisällä on vahva hakija, jonka valinta on todennäköistä, mikäli hän on käytettävissä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan tehtävän täytöstä esitetty kuvatunalinen ennustus saattaa herättää epäilyn tietyn hakijan suosimisesta tai siitä, että asia on ratkaistu jo ennen hakumenettelyn loppuun saattamista. Menettelyä ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan voitu pitää suotavana viranomaistoimintaan kuuluvan luottamuksen sekä hallinnossa noudatettavien yleisten periaatteiden kuten objektiivisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi mainitusta asiasta esittämänsä huomiot ympäristökeskuksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.