18.11.2004

Nimitysmuistio - Virkanimitys

Ansioiden vertailu nimitysmuistiossa

Kantelija oli kirjoituksessaan pyytänyt tutkimaan ylitarkastajan määräaikaista virkasuhdetta ja virkaa koskevan nimitysratkaisun lainmukaisuuden. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hänellä kummankaan nimitysratkaisun osalta sinällään ollut aihetta katsoa, että nimittävä viranomainen Kasvintuotannon tarkastuskeskus olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin eikä nimitysmenettelyssä ollut tullut ilmi muutenkaan sellaista, jonka perusteella oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan tahon olisi tullut katsoa toimineen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuitenkin huomiota virkoja koskevien nimitysmuistioiden osalta siihen, että hakijoiden ansioiden vertailua ei ollut suoritettu siten, että niistä kävisi ilmi millä perusteella varteenotettavimmat hakijat on valittu hakijoiden joukosta. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi nimitysmuistioista tekemänsä huomiot Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.