30.11.2004

Nimitysmuistio - Ansiovertailu - Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen - Nuorisoasiain neuvottelukunta - Opetusministeriö

Nimitysmuistion sisällöstä

Nuorisoasiain neuvottelukunnan suunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta koskevan opetusministeriön hakuilmoituksen mukaan tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellytti korkeakoulututkintoa tai hyvää perehtyneisyyttä nuorisotyöhön, erityisesti nuorisojärjestöjen toimintaan ja talouteen sekä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Nimitysasiaa koskevan muistion vertailujakso oli hyvin suppea ja toteava päätyen suoraan kahteen kärkihakijaan. Muistiossa todettiin, että myös viidellä muulla hakijalla oli hyvä perehtyneisyys nuorisotyöhön. Kärkiehdokkaidenkaan välillä ei ollut suoritettu yksityiskohtaisempaa vertailua.

Oikeuskansleri on katsonut, että nimitysmuistiota laadittaessa sen vertailujaksossa olisi ollut paikallaan monipuolisemmin ja tarkemmin esittää sekä ottaa huomioon hakuilmoituksessa ilmoitettujen edellytysten täyttävien hakijoiden ansiot, semminkin kun näistä hakijoista kolme täytti myös toisen, hakuilmoituksessa ensimmäisenä vaihtoehtona olevan edellytyksen korkeakoulututkinnosta. Kärkihakijat täyttivät jälkimmäisenä vaihtoehtona olevan vaatimuksen hyvästä perehtyneisyydestä nuorisotyöhön. Nyt vertailujaksossa huomio kiinnittyi vain kärkiehdokkaisiin, mutta heidänkään välillään muistio ei sisältänyt yksityiskohtaisempaa ansioiden vertailua. Nimitysmuistiosta sai sellaisen vaikutelman, että siinä oli lähinnä keskitytty perustelemaan nimitysesitystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.