26.11.2004

Alueellinen ympäristökeskus - Viipyminen - Ranta-kaava

Viipyminen kaava-asian käsittelyssä

Kaava-asian käsittely alueellisessa ympäristökeskuksessa oli kestänyt noin seitsemän vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kaava-asian käsittelyn viipymiseen oli liittynyt monia käsittelyaikaan vaikuttavia samanaikaisia tapahtumia. Ympäristökeskuksen mainitsemilla tapahtumilla ja muilla syillä ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan kuitenkaan voitu selittää asian pitkää käsittelyaikaa, jota ei voitu pitää oikeusturvan kannalta hyväksyttävänä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi alueelliselle ympäristökeskukselle huomautuksen hallitusmuodon, nyttemmin perustuslain asianmukaista ja joutuisaa käsittelyä koskevan säännöksen vastaisesta toiminnasta ja kiinnitti ympäristökeskuksen huomiota siihen, että asioiden hoito tulisi järjestää niin, että viipymisiltä vältyttäisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.