19.11.2004

Valtioneuvosto - Valtioneuvoston kanslia - Valtioneuvoston ohjesääntö

Valtioneuvoston ohjesäännön muuttaminen

Valtioneuvoston ohjesäännön muutokset liittyivät eduskunnan käsiteltävänä olleeseen poliittisia valtiosihteereitä koskeneeseen valtioneuvostolain 6 §:n muuttamisesitykseen (HE 142/2004). Valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ään esitettiin tarkennusta, joka rajaisi valtioneuvostolain uudessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut muuta ministeriä kuin pääministeriä avustamaan nimitetyt valtiosihteerit päätösvallan pidätysoikeuden ulkopuolelle. Asetustasoisen valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n tehtävämäärittelystä ilmenisi se valtioneuvostolain tasolla säädettävä periaate, että kysymys on ministeriä välittömästi avustavasta virkamiehestä.

Valtioneuvostolain uusien säännösten ja valtioneuvoston ohjesäännön muutosten seurauksena ylin virkamiesjohto yhtäältä ministeriöissä ja toisaalta valtioneuvoston kansliassa muodostuu erilaiseksi, koska viimeksi mainitussa ei ole nimenomaisesti kansliapäällikön vastuut ja velvollisuudet kantavaa virkamiestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.