15.11.2004

Oikeusturva - Hyvä hallinto - Maidon lisäkiintiö

Menettely maidon lisäkiintiöitä koskevien hakemusten käsittelyssä

Kantelija oli hakenut 23.4.2001 maidon lisäkiintiötä. Kantelijan asiamiehen tiedusteluun marraskuussa 2001 työvoima- ja elinkeinokeskus oli ilmoittanut, että ostotarjousta ei ollut hyväksytty. Työvoima- ja elinkeinokeskus oli antanut asiassa kirjallisen päätöksen vasta 19.12.2001 asiamiehen erillisestä pyynnöstä. Päätöstä oli sittemmin asiamiehen erillisestä pyynnöstä täydennetty 8.1.2002.

Asian käsittelyn yhteydessä saaduista selvityksistä on käynyt ilmi, että maidon lisäkiintiöiden kysyntä oli ollut kaksinkertainen tarjontaan nähden. Kun tarjonta ei kata kysyntää, jaetaan kiintiöt kolmen eri kategorian perusteella tasapuolisin perustein, joita ei ollut yksilöity lainsäädännössä. Maa- ja metsätalousministeriö oli esittänyt, että kun jaon perusteet ovat olleet niin epämääräiset, työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat periaatteessa voineet valita kenelle tuottajille määrät myydään.

Oikeuskansleri on todennut, että oikeuskanslerinvirastolle toimitetuista ministeriön hankkimista työvoima- ja elinkeinokeskusten selvityksistä on käynyt ilmi, että ratkaisukäytäntö ja perusteet eri keskusten välillä ovat vaihdelleet. Perusteita kiintiöiden jaolle ei kuitenkaan ollut selkeästi yksilöity lainsäädännössä. Viime kädessä asian ratkaisee muutoksenhakuviranomainen, jos asia sen käsiteltäväksi saatetaan. Näissä oloissa asian menettelyllinen puoli ja oikeusturvanäkökohdat sekä säännöksen edellyttämä tasapuolisuus korostuvat.

Oikeuskansleri on lisäksi todennut, että hakemuksia käsiteltäessä ja päätöksiä tehtäessä on toimittava siten, että hakijan oikeusturva ja muutoksenhakuoikeus turvataan. Asianosaisen oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteutumisen kannalta menettely kantelijan hakemuksen käsittelyssä oli ollut puutteellinen. Hakemuksen lopputulosta ei ollut ilman erillistä yhteydenottoa ilmoitettu hakijalle ja päätös valitusosoituksineen oli tehty vasta erikseen pyydettäessä. Myös päätöksen perustelut olivat olleet puutteelliset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.