29.10.2004

Viivyttely - Esitutkinta - Rikosilmoitus - Kirjaaminen

Viivyttely rikosilmoituksen kirjaamisessa ja esitutkinnan toimittamisessa

Kantelija oli lähettänyt poliisilaitokselle rikosilmoituksen, jossa hän epäili tilan vuokranneiden vuokramiesten vastoin vuokrasopimusta käyttäneen polttopuita tilan liiteristä. Sitä, koska rikosilmoitus tarkkaan ottaen oli saapunut poliisilaitokselle ei pystytty jälkikäteen selvittämään, koska saapuneisiin kirjeisiin ei ollut poliisilaitoksella tuohon aikaan noudatetun käytännön mukaan laitettu tuloleimoja. Saadun selvityksen perusteella vaikutti kuitenkin siltä, että ilmoitus asiasta oli kirjattu vasta noin 10 kuukauden kuluttua asian saapumisesta poliisilaitokselle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti selvänä, ettei kirjaaminen ollut tapahtunut esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen edellyttämin tavoin "viipymättä". Viipymättä tarkoittaa apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä tässä yhteydessä ainakin pääsääntöisesti samana päivänä tapahtuvaa kirjaamista. Kysymys ei missään tapauksessa voi olla usean kuukauden mittaisesta ajanjaksosta.

Kantelija oli tehnyt eräälle toiselle poliisilaitokselle rikosilmoituksen, jossa pyydettiin tutkimaan onko eräs henkilö syyllistynyt kavallukseen ohjaamalla kuolinpesän omistaman tilan vuokratuloja itselleen ja luovuttamalla vastoin vuokrasopimusta pilkottuja puita vuokralaiselle. Asiasta kirjattiin poliisilaitoksella heti ilmoitus ja esitutkinnan toimittaminen käynnistettiin. Tutkijan toimitettua esitutkintapöytäkirjaksi kootun aineiston tutkinnanjohtajalle oli asia yli kolmen vuoden ajan tutkinnanjohtajalla. Tämän jälkeen tutkinnanjohtaja teki päätöksen esitutkinnan päättämisestä saattamatta asiaa syyttäjälle sillä perusteella, että kysymys oli riita-asiasta. Mitään varsinaisia tutkintatoimia ei saadun selvityksen mukaan tehty asian ollessa tutkinnanjohtajalla.

Esitutkintalain mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei tutkinnanjohtajan ottamaa näin pitkää "harkinta-aikaa" voitu mitenkään pitää esitutkintalain mukaisena menettelynä, vaikka työtilanne poliisilaitoksessa sinänsä olikin saadun selvityksen perusteella "äärimmäisen huono ja vastuujohtajan kannalta stressaava". Aiheettoman viivyttelyn esitutkinnan toimittamisessa teki tutkinnanjohtajan kannalta moitittavammaksi se, että epäilty rikos oli ilmeisesti vanhentunut asian ollessa tutkinnanjohtajalla harkittavana.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä rikosilmoituksen kirjaamisessa ja viivyttelystä esitutkinnan toimittamisessa kyseisten poliisilaitosten tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.