27.10.2004

Verohallinto - Asiakirja - Hyvä hallinto

Asiakirjojen palauttaminen

Veroviraston tarkastajat olivat paikallisen verotoimiston toimitiloissa suorittaneet verotarkastuksen, jota varten olivat pyytäneet erään yhtiön kirjanpitoaineiston nähtäväksi. Tarkastuksen päätyttyä tarkastajat olivat ilmoittaneet yhtiön kirjanpitoa hoitaneelle kirjanpitotoimistolle, että kirjanpitoaineisto oli noudettavissa verotoimistosta.

Kantelijan mukaan kirjanpitoaineisto oli verotoimistosta sittemmin luovutettu muulle kuin yhtiötä edustavalle taholle ja oli joutunut kateisiin joksikin aikaa ja oli löytynyt vasta poliisille tehdyn ilmoituksen jälkeen. Verotoimisto ei ollut jälkeenpäin kyennyt selvittämään kenelle kirjanpitoaineiston oli luovutettu, koska sitä noutamaan tulleen henkilön henkilöllisyyttä ei ollut varmistettu.

Veroviraston antaman selvityksen mukaan käytäntö verotoimistossa on nyttemmin muutettu siten, että asiakirjoja noutamaan tulleelta henkilöltä pyydetään aina kuittaus.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi päätöksessään perustuslain 21 §:n säännökseen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti viranomaisissa ja totesi, että, asianmukaiseen käsittelyyn sisältyy se, että viranomaisten ulkopuolisilta pyytämiä asiakirjoja säilytetään ja palautetaan asianmukaisesti oikealle taholle.

Huomioon ottaen, että veroviranomaisten menettely käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei voitu osoittaa tapahtuneen kuin enintään huolimattomuudesta, poliisi oli tutkimuksissaan päätynyt siihen, että kysymyksessä ei ollut rikos ja verotoimisto oli ottanut käyttöön uuden kuittaamiskäytännön, kantelu ei antanut aihetta muuhun, kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti veroviraston ja verotoimiston huomiota viranomaisten huolellisuusvelvoitteeseen säilytettäessä ja palautettaessa veroviranomaisille jätettyjä asiakirjoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.