26.10.2004

Julkinen hankinta - Luottamushenkilö - Esteellisyys

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan esteellisyys

Kunnaninsinööri oli talvella 1997 pyytänyt tarjouksia yrityksiltä lukion perusparannushankkeen rakennustyön valvomisesta. Valvontatyön suorittajaksi oli tuolloin valittu hinnaltaan edullisin X Oy.

Kunnan teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan väitettiin sopineen suullisesti vuotta myöhemmin, että X Oy suorittaa myös vanhainkodin perusparannuksen ja laajennuksen rakennustöiden valvonnan. Suullisen sopimuksen syntymisestä puheenjohtaja oli kuitenkin ollut toista mieltä. Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja oli X Oy:n palveluksessa ja yhtiön hallituksen varajäsen. Lisäksi yhtiön osakekannan omisti ilmeisesti varapuheenjohtajan aviopuoliso. Päätös valvontatyön antamisesta X Oy:n suoritettavaksi tehtiin teknisessä lautakunnassa kesällä 1998, jolloin X Oy, käytännössä sen palveluksessa oleva teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, oli huolehtinut rakennusurakan valvontatyöstä suullisen sopimuksen nojalla noin puoli vuotta. Varapuheenjohtaja ei ollut osallistunut valinta-asian käsittelyyn tuossa lautakunnan kokouksessa.

Tekninen lautakunta päätti noin puolitoista kuukautta myöhemmin äänestyksen jälkeen, että jatkossa lautakunnan varapuheenjohtaja todetaan jääviksi käsittelemään X Oy:n valvomien kohteiden asioita, esim. työmaakokousten pöytäkirjoja ja urakan taloudellista loppuselvitystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, että esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asian käsittelyn puolueettomuus yksittäistapauksissa ja toisaalta säilyttämään kansalaisten luottamus hallintoon ja asioiden käsittelyn puolueettomuuteen. Esteellisyyttä koskevien säännösten ja asiassa saadun selvityksen perusteella näytti ilmeiseltä, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja oli ollut esteellinen tekemään sopimusta siitä, että hänen työnantajanaan oleva yhtiö, käytännössä hän itse, ottaa tehtäväkseen 190 000 markan arvoiseksi arvioidun valvontatyön. Valvontatyöstä näytti kuitenkin lopulta päätetyn muodollisesti esteettömässä lautakunnan kokoonpanossa, ja sittemmin esteellisyysongelma näytti poistuneen myös siltä osin kuin sellainen oli voinut syntyä valvontakohteen asioita lautakunnassa käsiteltäessä. Ottaen huomioon, että esteellisyyttä koskevat ongelmakohdat oli kunnan sisällä tältä osin korjattu, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi riittäväksi toimenpiteekseen saattaa käsityksensä varapuheenjohtajan esteellisyydestä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja lautakunnan silloisen varapuheenjohtajan tietoon.

KuntaL 52 §
HallintomenettelyL 10 § ja 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.