13.10.2004

Viranhaku - Esittelymuistio - Ansioyhdistelmä

Virkanimitysasian esittelyasiakirjojen täsmällisyys

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtajan virantäyttöä koskevan valtioneuvoston yleisistunnon esittelymuistiossa oli todettu, että kaikilla ilmoittautuneilla oli virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito ja hakukuulutuksessa edellytetty hyvä englannin kielen taito. Esittelylistan liitteenä olleeseen ansioyhdistelmäasiakirjaan ei ollut kuitenkaan tarkemmin kirjattu kantelun tekijän englannin kielen taitoa eikä kantelukirjoituksessa mainitun toisen hakijan ruotsinkielen taitoa. Ansioyhdistelmä on valtioneuvoston yleisistunnon esittelyasiakirjana samassa asemassa kuin esittelylistan liitteenä niin ikään oleva esittelymuistio. Sen vuoksi myös ansioyhdistelmän tulee olla tiedoiltaan riittävä ja eri hakijoiden samaa asiaa koskevien tietojen osalta johdonmukainen ja selkeä. Oikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota valtioneuvoston virkanimitysasioissa edellytettävään huolellisuuteen ja täsmällisyyteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.