12.10.2004

Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelu - Leikkipuisto

Leikkipuiston turvallisuus

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin sosiaaliviraston menettelyä leikkipuiston henkilökunnan valvontavastuuta ja lasten valvonnan toteutumista koskevassa asiassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi ratkaisussaan lastensuojelulain periaatteisiin, joiden mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön.

Koska kysymyksessä oleva lasten ja nuorten puisto sijaitsi alueella, joka oli vielä rakenteilla, esille tulivat erityisesti lasten liikkumiseen liittyvät turvallisuuskysymykset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen painotti, että leikkipuistotoimintaan liittyvän ja sen toiminnassa käytettävän puistoalueen turvallisuuteen tulee erityisesti ympäristössä tehtävien rakennustöiden aikana kiinnittää huomiota ja huolehtia siitä, että kulkureitit leikkipuistoon ovat koko ajan turvallisia. Yhteistyössä rakentamisorganisaatioiden kanssa tulee tällaisissa tapauksissa etukäteen varmistua, että mikäli toimintaa jatketaan, niin rakennustöiden haitat ovat mahdollisimman pienet eikä tarpeetonta, ennakoitavissa olevaa vaaraa aiheuteta palvelujen käyttäjille.

Lastensuojelulain 1 § ja 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.