06.09.2004

Yhdenvertaisuus - Hallintopäätös - Ympäristökeskukset

Menettely poikkeuslupapäätöksiä tehtäessä

Kantelija oli kirjoituksessaan kannellut muun muassa lepakoiden tutkimiseen ja kartoittamiseen liittyvistä alueellisten ympäristökeskusten poikkeuslupapäätöksistä. Kirjoituksen mukaan alueellisten ympäristökeskusten poikkeuslupakäytäntö oli muun muassa yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että hänen näkemyksensä mukaan alueellisten ympäristökeskusten menettely kirjoituksessa tarkoitetussa luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetussa poikkeuslupahakemusmenettelyssä ei täysin täyttänyt menettelylle perustuslain 6 §:n 1 momentissa ja kirjoituksessa tarkoitettuna ajankohtana voimassa olleessa hallintomenettelylaissa asetettuja vaatimuksia. Selvityksen perusteella vaikutti muun maussa siltä, että alueelliset ympäristökeskukset olivat käsitelleet ja myöntäneet luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettuja poikkeuslupapäätöksiä apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä selostetulla tavalla epäyhtenäisesti ja epäjohdonmukaisesti. Esitetystä selvityksestä tai asiaan sovellettavista säännöksistä ei käynyt ilmi syytä tai perustetta ympäristökeskusten menettelyyn. Sen vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ympäristöministeriön ja sen välityksellä alueellisten ympäristökeskusten huomiota tältä osin päätöksessä esittämiinsä yleisiin ja muihin näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.