22.09.2004

Haastemies - Tiedoksianto - Viivästyminen

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiantaminen

Haastemies oli antanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksi velallisen asiamiehelle, jolla oli ollut valtakirja ottaa vastaan mainittu tiedoksianto. Asiassa oli kanneltu siitä, että tiedoksiantotodistuksessa ei kuitenkaan ollut mainintaa kyseisestä valtakirjasta. Asiassa oli lisäksi kysymys siitä, oliko maksukehotuksen tiedoksiantamiseen kulunutta vajaan kolmen kuukauden aikaa pidättävä kohtuuttoman pitkänä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, ettei laissa ollut suoranaista määräystä siitä, että valtakirjasta tulisi olla merkintä tiedoksiantotodistuksessa. Toisaalta tiedoksiantotodistuksesta tulisi jollakin tavalla ilmetä valtakirjan olemassaolo, niin että voidaan varmistua tiedoksiannon oikeellisuudesta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ottaen huomioon että valtakirja oli tiedoksiannon yhteydessä jäänyt asiamiehen haltuun johtuen inhimillisestä erehdyksestä, riittäväksi saattaa tiedoksiantotodistusta koskevat näkökohtansa haastemiehen tietoon.

Ottaen huomioon konkurssiuhkaisen maksukehotuksen luonteen apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi ratkaisussaan, että näissä tapauksissa haastemiehen tulisi kiinnittää erityistä huomiota tiedoksiantamiseen kuluvaan aikaan. Hän katsoi, että tapauksessa kulunutta vajaan kolmen kuukauden tiedoksiantoaikaa oli pidettävä siinä määrin pitkänä, että haastemies ei ollut toiminut asiassa ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisuuden varalle haastemiehen huomiota tiedoksiantojen viivytyksettömään antamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.