13.09.2004

Etsintäkuulutus - Muuntorangaistus - Sakko

Etsintäkuuluttaminen muuntorangaistumenettelyyn

Kantelija oli käydessään kihlakunnanviraston poliisilaitoksella passiasiassa joutunut poliisin kiinniottamaksi oman kertomansa mukaan puoleksitoista tunniksi, kun hänen havaittiin olleen etsintäkuulutettu sakon muuntorangaistusmenettelyn tiedoksiantamista varten.

Asiaa tutkittaessa oikeuskanslerinvirastossa ilmeni, että kantelija oli kirjoittanut oikeusministeriölle saman kihlakunnanviraston kihlakunnanvoudin menettelystä, kun tämä oli etsintäkuuluttanut kantelijaa sakon muuntorangaistusmenettelyä varten. Oikeusministeriö oli siirtänyt asian käsittelyn lääninhallitukselle, joka ratkaisussaan muun muassa totesi, että etsintäkuuluttamisella saatetaan puuttua loukkaavalla tavalla velallisen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, minkä vuoksi menettelylle on asetettava varsin korkeat vaatimukset. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa kantelijaa olisi lääninhallituksen käsityksen mukaan tullut etsiä kotoaan ja työpaikaltaan ennen etsintäkuuluttamista. Kantelijalle lähettämässään vastauksessa apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi lääninhallituksen käsitykseen ja lähetti ratkaisunsa tiedoksi kihlakunnanvoudille.

Sen johdosta, että tiedoksianto muuntorangaistusmenettelyyn oli poliisilaitoksella vienyt suhteellisen pitkän ajan, mikä hankitun selvityksen mukaan johtui siitä, että kyseinen päivä oli maanantai, jolloin poliisislaitoksella purettiin viikonlopun ruuhkia, apulaisoikeuskanslerin sijainen lähettämällä jäljennöksen ratkaisusta poliisilaitoksen päällikkönä toimivalle kihlakunnannimismiehelle, muistutti tätä siitä, että perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi viranomaisessa asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.