08.09.2004

Käräjäoikeus - Äänittäminen

Äänittämisen epäonnistuminen käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuden rikosasiassa vastaanottaman todistelun äänittäminen oli epäonnistunut. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, että äänittäminen on oikeudenkäymiskaaren 22 luvun 6 §:n mukaisissa tilanteissa pääsäännön mukaan pakollinen tallentamiskeino ja että todistelun tallentamisessa on viime kädessä kysymys tuomioistuinten toiminnan asianmukaisuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen ylläpitämisestä.

Asiassa annetun selvityksen mukaan epäonnistuminen oli johtunut tekniikan pettämisestä. Äänittäminen ei ollut onnistunut, vaikka merkkivalo oli palanut ja nauha pyörinyt. Selvityksestä ilmeni, että käräjäoikeus oli ryhtynyt toimenpiteisiin vastaavanlaisten tilanteiden estämiseksi. Asiassa ei ollut ilmennyt, että äänittämisen epäonnistumisella olisi ollut vaikutusta asian ratkaisuun.

Mainitun vuoksi asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjäoikeuden huomiota äänittämisen onnistumisen tärkeyteen sekä siihen, että käräjäoikeuden tulee mahdollisuuksiensa mukaan myös varmistua äänittämisen onnistumisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.