02.09.2004

Tulli - Esitutkinta - Viivästyminen

Esitutkinnan viivästyminen

Tulliviranomaiset olivat tutkineet epäiltyä törkeää kätkemisrikosta asiassa, jossa ajoneuvo oli tutkinnan yhteydessä ollut takavarikoituna yli vuoden ja yhdeksän kuukautta. Tutkinnan yhteydessä oli muun muassa tehty yhteensä viisi virka-apupyyntöä ulkomaisille viranomaisille. Kantelija oli katsonut, että tulliviranomaiset olivat viivytelleet tutkintaa muun muassa tekemällä mainittuja virka-apupyyntöjä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, etteivät tulliviranomaiset olleet sinänsä menetelleet virheellisesti tehdessään virka-apupyyntöjä. Hän katsoi kuitenkin, etteivät tulliviranomaiset olleet esittäneet mitään hyväksyttäviä syitä sille, ettei sisällöltään vastaavaa virka-apupyyntöä ollut voitu lähettää toiselle viranomaiselle yli neljää kuukautta nopeammin ja ettei tarkentavaa virka-apupyyntöä ollut voitu lähettää lähes kahta kuukautta nopeammin. Hän katsoi, että näiltä osin oli laiminlyöty velvollisuus toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi riittäväksi kiinnittää tulliviranomaisen huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.