06.04.2004

Virantäyttö - Säädetyt kelpoisuusvaatimukset - Perehtyneisyys tehtäväalueeseen

Lapin lääninhallituksen pelastusosaston osastopäällikön viran täyttö

Lääninhallitusasetuksen 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kelpoisuusvaatimuksena pelastusosaston osastopäällikön virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen. Viran täyttäminen kuuluu sisäasiainministeriön toimivaltaan.

Pelastusosaston tehtäviin kuuluvat Lapin lääninhallituksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan palo- ja pelastustointa, valmiussuunnittelua, väestönsuojelua ja maanpuolustusopetusta koskevat asiat. Tehtävät on tarkemmin lueteltu lääninhallituksen pelastusosaston (pelastushallintoyksikön) työjärjestyksessä.

Lapin lääninhallitus oli virantäyttöasiakirjojen saatekirjeessään sisäasiainministeriölle kiinnittänyt huomiota yhtenä viranhakijana olleen yleisesikuntaupseeri evp:n kansainvälisissä tehtävissä hankkimaan kokemukseen ja kokemukseen valmiussuunnitteluasioissa.

Ministeriön tiedustelun johdosta on sisäasiainministeriölle oikeuskanslerin kantana ilmoitettu, että kysymys oli lääninhallituksen itsenäisen osaston päällikön virasta. Tämän vuoksi kyseinen kelpoisuusvaatimus tarkoitti osaston päällikön laaja-alaista perehtyneisyyttä osaston säädettyyn tehtäväalueeseen eikä perehtyneisyyttä pelkästään joihinkin tehtävien osa-alueisiin. Kyseisellä hakijalla oli jonkinasteista perehtyneisyyttä lähinnä kahteen lääninhallituksen pelastusosaston toimintalohkoon, joista kumpikaan ei ole pelastusosaston toiminnan ja tehtävien kannalta keskeisimpiä. Viran säädetyt kelpoisuusvaatimukset ja perustuslain 125 §:ssä säädetyt virkanimitysperusteet huomioon ottaen virantäyttöasiassa ei ollut esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden vuoksi kyseinen hakija voitiin asettaa virantäyttöasiakirjoista ilmenevien eräiden ansioituneempien ja ammatillisesti pätevämpien hakijoiden edelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.