26.08.2004

Hyvä hallintotapa - Peruskoulu - Salassapito

Peruskoulun rehtorin ja luokanopettajan sekä kunnan opetuspäällikön menettely koulutapaturma-asiassa

Peruskoulun rehtori vastaa koulun toiminnasta ja hänen tulee huolehtia siitä, että henkilöstö on selvillä menettelytavoista yllättävissä tilanteissa, kuten tapaturman sattuessa. Rehtorin huomiota kiinnitettiin koulun henkilöstön ohjeistamisen tärkeyteen tapaturmien ja muiden yllättävien tilanteiden varalta. Lisäksi rehtorin tietoon saatettiin apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsitys siitä, että olisi ollut asianmukaista kertoa oppilaan huoltajalle oppilaan mahdollisuudesta vaihtaa koulua sen sijaan, että rehtori oli ryhtynyt oma-aloitteisesti selvittämään mahdollisia vapaita paikkoja muista kouluista ilman huoltajan pyyntöä tai edes tietoa asiasta.

Luokanopettaja oli tarkoituksenaan varoittaa oppilaita liukastumisen vaaroista käsitellyt yksittäisen 10-vuotiaan oppilaan tapaturmaa ja hänen vammaansa koskevia tietoja yhdessä koko luokan kanssa ilman, että huoltaja olisi antanut suostumusta näiden julkisuuslain säännösten nojalla ehdottomasti salassa pidettävien tietojen paljastamiseen sivullisille. Luokanopettajan huomiota kiinnitettiin salassapitosäännösten huolelliseen noudattamiseen vastaisuudessa.

Kunnan opetuspäällikkö ei ollut vastannut hänelle tulleisiin yhteydenotto- ja selvityspyyntöihin kohtuullisessa ajassa eikä hän ollut huolehtinut itse ehdottamansa neuvottelutilaisuuden järjestämisestä ilman aiheetonta viivästystä. Opetuspäällikön huomiota kiinnitettiin neuvontavelvollisuutta koskevien säännösten ja hyvän hallinnon periaatteiden huolellisen noudattamisen tärkeyteen.

L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §
Perusopetuslaki 28 §, 37 § ja 40 §
Kuntalaki 44 a §
Hallintomenettelylaki 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.