19.08.2004

Asiakirjajulkisuus - Hyvä hallinto

Asiakirjajulkisuudesta ja hyvästä hallinnosta

Kantelussa oli kysymys siitä, että kaupunginhallitus oli viivytellyt asiakirjapyyntöä koskeneen asian uudelleenkäsittelyssä ja päätöksensä täytäntöönpanossa. Kantelussa oli lisäksi pidetty kohtuuttomana menettelynä sitä, ettei kaupunki ollut oma-aloitteisesti maksanut hallinto-oikeuden päätöksellä kaupungin maksettavaksi määrättyjä oikeudenkäyntikuluja. Kantelun kohteena oli lisäksi kaupunginhallituksen esityslistojen kielenkäyttö.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on kanteluun antamassaan ratkaisussa arvostellut kaupunginhallituksen toimien hitautta asiakirjapyynnön käsittelyssä ja täytäntöönpanossa. Ratkaisussa todetun mukaan myös hallinto-oikeuden palautuspäätöksen jälkeen asiakirjapyynnön käsittelyssä tulee tavoitteena olla julkisuuslain viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksen noudattaminen. Hallinto-oikeuden päätöksellä kaupungin maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulukorvausten maksun viipymisen osalta apulaisoikeuskanslerin sijainen on ratkaisussaan viitannut kuntalain 23 §:ään sekä kaupunginhallituksen valvontavastuuseen ja katsonut, ettei hyvän hallinnon mukaista menettelyä ole ollut se, ettei kaupunki ollut oma-aloitteisesti huolehtinut sille lainvoimaisella päätöksellä määrätystä maksuvelvoitteestaan. - Sikäli kuin kantelussa oli kysymys kaupunginhallituksen esityslistojen kielenkäytöstä, ratkaisussa on painotettu sitä, että myös esityslistojen kielenkäytössä tulisi noudattaa hyvän hallinnon mukaista hyvän kielen vaatimusta.

Kaupunginhallituksen huomiota kiinnitettiin vastaisen toiminnan varalle edellä todettuihin menettelyihin.

KuntaL
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta
HallintoL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.