11.08.2004

Muutoksenhakuohjaus

Virheellinen muutoksenhakuohjaus

Käräjäoikeuden laamanni oli antanut muutoksenhakuohjauksen käräjäoikeuden päätökseen, jolla esteellisyyttä koskenut oikeudenkäyntiväite oli pääasian vielä vireillä ollessa hylätty. Hovioikeus oli poistanut käräjäoikeuden antaman muutoksenhakuosoituksen ja jättänyt vaatimukset tutkimatta, koska tuolloin voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 3 §:n mukaan käräjäoikeuden päätökseen, jolla oikeudenkäyntiväite oli tullut hylätyksi, sai hakea oikaisua haettaessa muutosta oikeuden pääasiassa antamaan lopulliseen päätökseen.

Virheellisen menettelyn johdosta pääasiassa kantajana ollut yksityishenkilö oli tehnyt aiheettoman valituksen hovioikeudelle.

Selvityksen mukaan valittajalle oli myönnetty valitusta varten oikeusapua. Hovioikeuden päätöksen valittaja oli saanut maksutta. Selvitys osoitti, että pääasian käsitteleminen oli viivästynyt muusta kuin esteellisyysasian muutoksenhakemuksen käsittelemisestä hovioikeudessa.

Oikeuskanslerin mukaan virhettä oli pidettävä tuottamuksellisen virkevelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Oikeuskansleri antoi laamannille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen virheellisestä muutoksenhakemuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.