21.06.2004

Kotietsinnän toimittaminen - Viranomaistoiminnan luotettavuus

Läsnäolo-oikeus kotietsinnässä

Kantelijalle ei ollut varattu tilaisuutta olla läsnä hänen kotonaan toimitetussa kotietsinnässä.

Kantelija oli otettu kiinni, koska hänen oli epäilty syyllistyneen huumausaineiden myymiseen. Hänelle oli tehty poliisilaitoksella henkilöntarkastus huumausaineiden löytämiseksi, minkä jälkeen tarkastuksen tehneet poliisimiehet olivat lähteneet hänen kotiinsa toimittamaan kotietsinnän. Kantelija oli laitettu "sumppuun" odottamaan kotietsinnän toimittamista, eikä häneen ollut tänä aikana kohdistettu tutkintatoimenpiteitä.

Pakkokeinolain 5 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan sille, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen talonväkeensä kuuluvalle paikalla olevalle on varattava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja, jollei se viivytä toimitusta.

Laissa on siten annettu kotietsinnän kohteelle lähtökohtaisesti oikeus olla läsnä kotietsinnässä. Läsnäolo-oikeudella pyritään ylläpitämään luottamusta poliisin toiminnan asianmukaisuuteen. Kotietsinnän toimittamisen avoimuudella voidaan osaltaan ennalta ehkäistä väitteitä poliisin väärinkäytöksistä toimituksen aikana. Selvää on, että säännöksen sallimaa poikkeusta kohteen läsnäololle toimituksessa on tulkittava ahtaasti, koska kysymys on viime kädessä perusoikeutena turvatuista yksityiselämän ja kotirauhan suojasta. Läsnäolo-oikeus on mahdollista evätä ainoastaan silloin, kun läsnäolo-oikeuden toteuttaminen konkreettisesti viivyttäisi toimitusta ja vaarantaisi sen tarkoituksen toteutumisen. Pelkkä mahdollisuus siihen, että toimitus saattaa viivästyä, ei vielä oikeuta eväämään kohteelta oikeutta olla läsnä toimituksessa.

Kotietsinnän toimittamisesta päättänyt rikoskomisario perusteli selvityksessään läsnäolo-oikeuden epäämistä kantelijalta sillä, että asian selvittäminen vaati hänen mielestään kotietsinnän nopeaa suorittamista ja että kantelijan läsnäolo etsinnässä tai hänen talonväkeensä kuuluvan etsiminen toimitukseen olisi viivyttänyt kotietsinnän toimittamista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti sinänsä ymmärrettävänä sitä, että kotietsintä on tällaisissa tilanteissa toimitettava nopeasti, koska on esimerkiksi mahdollista, että joku muu henkilö käy hakemassa epäillyt huumausaineet kiinniotetun kotoa saatuaan tiedon kiinniotosta.
Vaikka kotietsinnän nopealle toimittamiselle sinänsä onkin asianmukaiset perusteet tällaisessa tilanteessa, jäi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä asiassa jossain määrin epäselväksi se, millä tavalla tilaisuuden varaaminen kantelijalle läsnäoloon kotietsinnässä olisi tässä tapauksessa todellisuudessa viivyttänyt kotietsinnän toimittamista. Käytössä olleen aineiston perusteella näytti siltä, ettei tilaisuuden varaaminen olisi todellisuudessa välttämättä ainakaan oleellisesti hidastanut kotietsinnän toimittamista. Täysin selvänä tätä ei kuitenkaan voitu pitää. Näin ollen apulaisoikeuskanslerin sijainen tyytyi saattamaan läsnäolo-oikeutta kotietsintää toimitettaessa koskevan säännöksen soveltamisesta esittämänsä näkökohdat poliisilaitoksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.