31.05.2004

Asianosainen - Esteellisyys - Lausunnon antaminen

Esteellisyys lausunnon laatimisessa

Kaupunginlakimies, jonka menettely oli kantelun kohteena, oli yhdessä apulaiskaupunginjohtajan kanssa allekirjoittanut oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun tutkimista varten annetun kaupunginhallituksen lausunnon. Lausunnossa kaupunginhallitus ilmoitti katsovansa kantelun aiheettomaksi ja pyysi, ettei kantelu antaisi aihetta toimenpiteisiin oikeuskanslerin taholta.

Virkamies on hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin mukaan esteellinen mm. silloin, kun hän on asianosainen. Esteellisenä ei lain 11 §:n mukaan saa käsitellä asiaa eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, paitsi milloin esteellisyys asian laadun vuoksi ei voi vaikuttaa ratkaisuun tai asian käsittelyä ei voida lykätä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kantelun kohteena olevan virkamiehen kuuleminen asian selvittämisen tarkoituksessa on eri asia kuin kunnan monijäseniseltä toimielimeltä pyydetyn, kantelun kohteena olevan menettelyn lain- ja hyvän hallinnon mukaisuutta koskevan arvion sisältävän lausunnon laatiminen. Vaikka kaupunginhallituksen antamalla lausunnolla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta, saattaa se vaikuttaa siihen, miten laillisuusvalvoja arvioi kantelun kohteena olevien viranomaisten ja virkamiesten menettelyä. Lausunto saattaa siten vaikuttaa asian ratkaisuun.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunginlakimiehen olisi ollut oikeudellisesti perusteltua pidättäytyä laatimasta kyseistä kaupunginhallituksen lausuntoa. Apulaisoikeuskansleri saattoi esteellisyyssäännösten asianmukaista noudattamista koskevan näkemyksensä kaupunginlakimiehen tietoon.

Hallintomenettelylaki 10 § ja 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.