21.05.2004

Kirjastopalvelujen maksuttomuus - Kirjaston omien kokoelmien lainaus - Kirjastoaineiston varaaminen

Kirjastopalvelujen maksuttomuutta koskevasta säännöksestä

Kantelija oli varannut kaupunginkirjastossa kirjastoaineistoa ja maksanut siinä yhteydessä niin sanotun varausmaksun. Aineiston saapumisesta hän ei ollut saanut tietoa postin välityksellä vaan muulla tavoin. Varausmaksua ei kuitenkaan ollut palautettu hänelle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on ratkaisussaan todennut perussäännökseksi kirjastolain 5 §:n. Sen mukaan kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Myös 2 momentissa säädetyt kaukolainat ovat maksuttomia. Muista kirjaston suoritteista kunta voi 3 momentin mukaan periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun.

Lainsäädäntöaineisto huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijainen on päätynyt perusoikeusmyönteisyyden kannalta luontevimmin siihen laintulkintaan, että säännöstä "kirjaston omien kokoelmien --- lainaus on maksutonta" olisi tulkittava niin, että sillä tarkoitetaan myös sanotun aineiston varaamista.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ole ollut perusteita toimenpiteisiin kaupunginkirjaston suhteen. Hän on kuitenkin pitänyt kysymystä varausten maksullisuudesta/maksuttomuudesta kirjastolain 5 §:n valossa siinä määrin epäselvänä, että hän on saattanut ratkaisussa esittämänsä näkökohdat opetusministeriön tietoon ja harkittavaksi, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen tilanteen selkiyttämiseksi.

KirjastoL 5 §
Suomen perustusL 16 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.