24.05.2004

Poliisi - Esitutkinta - Asianajaja

Avustajan läsnäolon kieltäminen poliisikuulusteluissa

Tutkinnanjohtajana toimiva komisario oli kieltänyt asianajajaa olemasta läsnä päämiestänsä kuulusteltaessa vakavasta rikoksesta epäiltynä. Komisario oli kuitenkin tarjonnut kuulusteltavalle mahdollisuuden hankkia itselleen toisen avustajan kuulusteluja varten. Menettelyään komisario perusteli esitutkintalain 31 §:n säännöksellä, jonka mukaan tutkinnanjohtaja voi painavista rikostutkinnallisista syistä evätä esitutkinta-avustajalta oikeuden olla läsnä kuulustelussa.

Apulaisoikeuskansleri totesi kannanotossaan, että esitutkintalain 31 §:n sanamuoto ja erityisesti esitöistä ilmenevä säännöksen suojeluintressi eivät ainakaan suoraan anna tukea sellaiselle tulkinnalle, että läsnäolokielto voitaisiin kohdistaa tiettyyn asianajajaan ja hänen henkilöönsä eli että voitaisiin rajata epäillyn haluama avustaja pois. Säännöksellä tahdottaneen suojata esitutkinnan kannalta kohtalokkaiden tietojen vuotaminen ulos erityisesti tutkinnan kriittisimmässä vaiheessa kieltämällä ylipäänsä avustajan käyttö kuulusteluissa.

Mainittua tulkintaa puoltaa myös ihmisoikeusnäkökulman sekä päämiehen ja avustajan välisen luottamuksellisuuden huomioon ottaminen. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohdan sanamuodosta on johdettavissa periaate, jonka mukaan epäilyllä on oltava oikeus itse vapaasti valita avustajansa. Jos kuulusteltava joutuisi tutkinnanjohtajan tekemän päätöksen seurauksena korvaamaan valitsemansa avustajan kuulustelujen ajaksi toisella, vaikkakin hyväksymällään avustajalla, merkitsisi tämä sitä, että epäillyn tosiasiallinen mahdollisuus valita avustajansa ei toteutuisi.

Esitutkintalain 31 §:n soveltamisalaa tulkittaessa on myös otettava huomioon, että esitutkintalaista löytyy nimenomainen säännös (45 §), jolla voidaan lainkohdan ilmoittamin edellytyksin rajata tietty asianajaja pois esitutkinnan avustajantehtävistä sekä säännös (48 §), jonka perusteella tutkinnanjohtaja voi kieltää esitutkinnassa läsnä olevaa avustajaa ilmaisemasta tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ennestään ole hänen tiedossaan.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä esitutkintalain 31 §:n tulkinnasta komisarion tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.