17.05.2004

Alueellinen ympäristökeskus - Asianosaisen kuuleminen - Veden pinnan korkeus

Alueellisen ympäristökeskuksen menettely

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi kuten kantelun kohteena ollut alueellinen ympäristökeskus antamassaan selvityksessä, että sen olisi ennen valvontaratkaisun tekemistä tullut havaita se, että ilman tiettyjä varotoimia (työn ajoitus ja padon rakennustapa) hankkeesta saattoi X:n järven alapuoliselle vesistölle Y järvelle aiheutua haittaa, vaikkakin vain tilapäistä.Tämän vuoksi hanke olisi edellyttänyt Y:n järven kalastuskunnan ja rannanomistajien kuulemista tai heidän suostumustaan. Asia ei tältä osin aiheuttanut muita toimenpiteistä kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti alueellisen ympäristökeskuksen huomiota vastaisen varalle asianosaisten kuulemiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.