04.05.2004

Päätösten perusteleminen - Esitutkinta

Esitutkinnan päättämistä koskevan päätöksen perusteleminen

Kantelija oli pyytänyt esitutkinnan aloittamista, koska hän epäili eläkevakuutusyhtiön työntekijöiden syyllistyneen virkarikokseen lähettämällä kantelijan eläkeasian käsittelyyn liittyen vakuutusoikeudelle kirjeen, jossa oli kantelijan mielestä häntä koskevaa virheellistä tietoa. Kantelijan mielestä eläkevakuutusyhtiön työntekijät käyttävät tehtävässään julkista valtaa, minkä vuoksi myös virkarikoksia koskevia säännöksiä tulisi soveltaa heihin.

Tutkinnanjohtaja oli perustellut tekemäänsä päätöstä olla toimittamatta esitutkintaa asiassa sillä, ettei eläkevakuutusyhtiön "palkkalistoilla olevaa henkilöä" katsota virkamieheksi.

Pyydetyssä selvityksessä perusteltiin ratkaisua sillä, että vaikka eläkevakuutusyhtiön työntekijät sinänsä käyttävät julkista valtaa tehdessään eläkepäätöksiä, ei vakuutusoikeudelle lähetetty eläkeasian käsittelyyn liittyvä kirje liittynyt eläkepäätöksen tekemiseen siten, että kysymys olisi ollut julkisen vallan käyttämisestä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei tutkinnanjohtaja ollut ylittänyt harkintavaltaansa päättäessään olla toimittamatta esitutkintaa asiassa. Ratkaisulle esitetyt perustelut olivat kuitenkin apulaisoikeuskanslerin mielestä virheelliset tai ainakin puutteelliset ja huonosti muotoillut.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä ratkaisun perusteluista voi saada perustellusti sellaisen käsityksen, että rikoslain 40 luvun virkarikossäännöksiä ei tutkinnanjohtajan mielestä voida soveltaa eläkevakuutusyhtiön työntekijöihin sen takia, ettei valtion virkamieslakia voida soveltaa heihin. Se tutkinnanjohtajan ratkaisun perusteena selvityksen mukaan varsinaisesti ollut seikka, että on epäselvää, onko eläkepäätökseen liittyvän kirjeen lähettäminen vakuutusoikeudelle ollut julkisen vallan käyttämistä (vaikka eläkepäätöksiä tehtäessä sinänsä käytetäänkin julkista valtaa), ei ole ainakaan selvästi ilmennyt päätöksestä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajan huomiota esitutkinnan päättämistä koskevien päätösten asianmukaiseen perustelemiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.