03.05.2004

Yleinen syyttäjä - Palkkausuudistus - Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Syyttäjien henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa siitä, voiko ja missä laajuudessa syyttäjän henkilökohtaisen työsuorituksen sisällön arviointi vaikuttaa syyttäjien palkkaukseen uuden palkkausjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa. Oikeuskanslerin lausunnossa on arvioitu kyseisen säännöksen suhdetta valtion henkilöstön uuteen palkkausjärjestelmään kuuluvaan henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin. Syyttäjän riippumaton ja itsenäinen asema koskee erityisesti syyteharkintavallan käyttöä yksittäisissä syyteharkinta-asioissa. Virastojen tulosohjauksessa on tullut kiinnittää syyteasioiden käsittelyaikojen ja asiamäärien ohella huomiota syyttäjätehtävien hoitoon asianmukaisella tavalla.

Uuteen palkkausjärjestelmään kuuluvassa henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota syyttäjien henkilökohtaiseen työskentelyyn. Rikosasioiden asianosaisten ja yhteiskunnan oikeusturva vaatii, että syyttäjäntehtäviä hoidetaan ammatillisesti ja oikeudellisesti pätevällä tavalla ja että syyttäjien syyteharkintaratkaisut täyttävät yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:ssä säädetyt tasapuolisuusvaatimukset. Asianmukaisella tavalla toteutettu virastokohtainen tulosohjaus, tulosjohtaminen ja toiminnan tuloksellisuuden valvonta sekä palkkausjärjestelmäuudistukseen liittyvä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi eivät ole ristiriidassa syyttäjän syyteharkintavallan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta koskevan perusvaatimuksen kanssa.

Oikeuskansleri viittasi lausunnossaan lisäksi siihen, että myös syyttäjien, samoin kuin tuomareidenkin, virkanimitysasioissa on perustuslain 125 §:ssä säädettyjä nimitysperusteita arvioitaessa punnittu viranhakijan henkilökohtaista työsuoritusta. Nimitysperusteiksi perustuslaissa säädetyt taito ja kyky sisältävät huomattavan paljon samoja osatekijöitä kuin palkkausuudistuksen henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.