08.04.2004

Pakettien välityspalvelu - Postipalvelujen yleispalvelu - Postipalvelulain soveltamisala

Pakettien välityspalvelun suhteesta postipalvelulakiin

Kantelija oli epäillyt, että Yhdysvalloista Suomeen lähetettyjen postipakettien kuljetuksessa ja jakelussa tapahtuneet muutokset eivät olleet kansainvälisen postisopimuksen ja Suomen postilainsäädännön mukaisia.

Oikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että Yhdysvaltain postilaitos toimittaa vuoden 2001 lopulla tehtyjen sopimusten perusteella Suomeen osoitetut paketit lentopostitse Saksaan. Sieltä ne kuljetetaan tavallisena rahtina Suomeen (Turkuun) yksityiselle yhtiölle. Se huolehtii pakettien jakelusta Suomessa, pääasiallisesti toimittamalla ne vastaanottajalle kotiin.

Oikeuskansleri on päätynyt siihen johtopäätökseen, että tälle menettelylle ei ole ollut lainsäädännöllistä estettä. Menettelyyn on pikemminkin nimenomainen peruste postipalvelulain soveltamisalaa rajaavassa 2 §:n 2 momentin 5 kohdassa. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muut kuin yleispalvelun määritelmän mukaiset niin hyvin kotimaiset kuin ulkomaisetkin paketit. Valtioneuvoston vuoden 2003 valtiopäiville antamasta postipalvelulain vaikutuksia ja soveltamista koskevasta selonteosta ilmenevien tilastotietojen nojalla on pidettävä selvänä, että kokonaisuudessaan postipalvelulain soveltamisalan ulkopuolelle jäävien pakettien välitystoiminnassa kyse on merkittävästä palveluelinkeinosta, jolla on olennainen merkitys ihmisten kanssakäymiselle. - Tästä syystä oikeuskansleri on saattanut kanteluvastauksessaan esille tulleet seikat liikenne- ja viestintäministeriön tietoon.

PostipalveluL 2 § 2 mom 5 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.